top of page

Algemene voorwaarden

 

Guidance & Governance verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

 

Guidance & Governance verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten: het versterken van bestuurskracht.

 

Guidance & Governance heeft een privacybeleid opgesteld dat naar haar mening voldoet aan de door de AVG gestelde passende organisatorische en technische maatregelen

 

Klik voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten op onderstaande knop.

bottom of page