top of page

 

 

 

 

 

 

Meldkamer

Als bestuur of toezichthouder voor een buitengewoon (acuut) probleem wordt geplaatst dan gaan er allerlei interne en externe processen spelen. Een snelle analyse, maar ook een back-up van bijvoorbeeld een communicatie adviseur is in zo’n situatie cruciaal.

 

De meldkamer maakt een inschatting en komt binnen enkele uren met een voorstel wie u in deze fase het best als sparringpartner of adviseur kan ondersteunen. De meldkamer legt in overleg met u het contact en geeft u een indicatie van het tarief en de kosten. U bepaalt samen met uw sparringpartner diens inzet en kosten. Wij zien toe op de transparantie. 

Om gebruik te kunnen maken van de meldkamer sluit u met ons een abonnement* af. In het abonnement is inbegrepen één masterclass per jaar en een jaarlijks evaluatiegesprek (uur) met één van onze ‘triagisten’ die u als er wat speelt kunt bellen.

Stichting Guidance & Governance beschikt over een multidisciplinair netwerk van bestuurders, toezichthouders en adviseurs.

*Abonnement €195 ex btw per jaar. Wanneer u geen abonnement heeft, brengen wij eenmalig €250 ex btw in rekening voor het lopende jaar. 

Raadgever & Hofnar 

Het kan eenzaam aan de top zijn, bijvoorbeeld wanneer het gaat over procedures en strategie, of over het met regelmaat en overdacht bijsturen. Hoe los ik dat als bestuurder op? Hoe verhoud ik me tot de toezichthouders? Hoe zorg ik voor sparren en advies inwinnen? Hoe zorg ik voor een maatje bij specifieke vraagtukken, iemand die mijn steun en toeverlaat is?


Als raadgever en tevens hofnar houden wij bestuurders een (lach-) spiegel voor over diens gedragingen, i.h.b. naar leidinggevenden en toezichthouders, en over professionele kalmte. Ook kijkend met een vrije blik, met hier en daar een onverwachte kwinkslag, geen last hebbend van formaliteit of vooringenomenheid, wel van humor. De raadgever is eveneens de caddy, die de bestuurder vertrouwen en klankbord biedt. Door op de hoogte te zijn van de strategie en cultuur kan de raadgever onbevangen fungeren als klankbord om de meest doeltreffende manier van communiceren te gebruiken. Dat helpt om vooruit te lopen op mogelijke verschillen van inzicht en om standpunten sneller bij elkaar te brengen. De raadgever is extern niet zichtbaar, maar diens bijdrage is voelbaar bij de manier waarop beslissingen weloverwogen en uitgesproken zijn. De raadgever vervult niet de rol van commissaris, maar een vrije rol, die helpt om een groter draagvlak te creëren voor beslissingen. 

Om een goede raadgever & hofnar te kunnen zijn vraagt dat van u een tijdsinvestering van 9 contactmomenten per jaar.

*Abonnement €1950 ex btw per jaar.

 

 

Bestuurssecretaris (i.o. 2023)

 

 

Onze bestuurssecretaris maakt geen deel uit van de organisatie, maar is ook niet in dienst van de toezichthouder. In opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur (directie) bereidt hij of zij het overleg tussen het bestuur en de toezichthouder voor. Is procesbegeleider bij juridische processen zoals de benoeming van de accountant, opvolging van de toezichthouders en bereidt de roosters van aftreden en benoemen voor. Soms is het een oliemannetje tussen directie en toezichthouder.

 

De ervaren bestuurssecretaris (academisch denk- en werkniveau) kan terugvallen op de expertise van Guidance & Governance, wordt periodiek bijgeschoold in de G&G-Academy en is professioneel als bestuurssecretaris verbonden aan meerdere organisaties.

 

G&G-Academy

De G&G-Academy organiseert:

- Masterclasses voor opdrachtgevers meldkamer;

- Themabijeenkomsten voor meldkamerleden;  

- Masterclasses voor bestuurssecretarissen. 

De masterclasses vinden plaats in een inspirerende omgeving, in het gezelschap van een krachtig netwerk en worden verzorgd door verrassende en gerenommeerde sprekers.

In ons trainingsprogramma worden kennis, inzicht en ervaring samengebracht. We heten u van harte welkom op Landgoed de Lariks.

 

Masterclasses voor opdrachtgevers meldkamer:

- Donderdag 23 maart 2023

*€495 ex btw per masterclass. 
Heeft u een abonnement op de meldkamer? Dan kunt u één masterclass op jaarbasis kosteloos volgen. 

Themabijeenkomsten

exclusief voor onze meldkamerleden

- Donderdag 2 februari 2023

- Donderdag 20 April 2023

- Donderdag 22 Juni 2023

- September 2023 

- November 2023 

 

Masterclasses aan bestuurssecretarissen (i.o 2023)

Meldkamer
Raadgever & Buddy
Bestuurssecretaris
G&G Academy

Onze adviseurs

Onze adviseurs zijn ervaren managers en toezichthouders, die graag hun kennis en ervaring willen inzetten voor hun medebestuurders. Een crisis vormt voor de organisatie natuurlijk een probleem maar voor onze adviseurs een uitdaging.

G&G verzorgt trainingen waarbinnen wij ervaringen delen zodat we van elkaar kunnen leren. 

 

Wij spreken met u af welk tarief u bij de opstart in rekening mag brengen bij de instelling en bedrijven waarvoor u wordt ingeschakeld. U maakt zelf een afspraak met de organisatie en u bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. G&G brengt het contact tot stand.

Wilt u ook graag uw medebestuurders helpen in een bijzondere situatie, bent u bereid met ons uw kennis en ervaring te delen? Dan kunt u lid worden van de meldkamer en kunt u gevraagd worden bij een crisissituatie. Vindt u het een uitdaging om met uw collega-meldkamerleden te sparren en te trainen?

 

Meld u aan bij ons! We gaan samen kijken in welke situaties u ingezet kan worden. Er zijn voor de adviseurs geen kosten verbonden aan de inschrijving.

Adviseurs meldkamer
bottom of page