top of page
Zoeken

Basta!

Tante Ria


Het was een druilerige dag in Ons Zorglandia, waar een epische machtsstrijd tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder de gemoederen hoog liet oplopen. De toezichthouders wilden hun tanden laten zien en de bestuurder een flinke hak zetten, terwijl de arme bestuurder probeerde te navigeren door een mijnenveld van intriges. Maar er was verrassende wending die de hele crisis oploste.


De Raad van Toezicht, bestaande uit een bonte verzameling van bazige bullebakken -deels oud-politici-, vond al langer dat de zorginstelling wel wat meer toezicht kon gebruiken, uiteraard met een meer passende beloning. Ze hadden hun plannen gesmeed om de bestuurder beentje te lichten. "Laten we een commissie instellen om de commissie te onderzoeken die de bestuurder gaat onderzoeken!" stelde de voorzitter voor, terwijl zijn mede-toezichthouders instemmend knikten, zichzelf op de schouders kloppend voor hun briljante strategie en vergaten waartoe een remuneratiecommissie dient.


Maar wat de Raad van Toezicht niet wist, was dat er bij de recente invulling van een tijdelijke Bestuurssecretaris een wijs en scherpzinnig individu in hun midden was geslopen: tante Ria, een vergeten tante overigens van één van de toezichthouders, die altijd in de schaduw van de kandelaar werd geplaatst bij familiebijeenkomsten. Tante Ria was dan wel geen zorgexpert, maar had de wijsheid van een uil en de humor van een stand-up comedian.


Tante Ria zat zwijgend aan de vergadertafel, de vingers speels trommelend terwijl zij met een geamuseerde blik het hele tafereel gadesloeg. Toen de voorzitter zijn meesterplan aankondigde, kon Tante Ria een ingehouden lach niet onderdrukken. "Maar natuurlijk, een commissie om de commissie te onderzoeken. Waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht? We kunnen net zo goed een labyrint bouwen om de weg naar de waarheid te vinden!"


Het duurde even voordat de woorden van tante Ria doordrongen tot de rest van de Raad, maar toen dat eenmaal gebeurde, barstten ze in lachen uit. Het besef dat ze bijna een lachwekkende farce hadden gecreëerd, zorgde voor een verademing. Het ijs was gebroken, de spanningen verlicht.


In een onverwachte draai van gebeurtenissen nam tante Ria het voortouw en stelde voor om in plaats van de bestuurder steeds te bekritiseren, samen te werken om de zorginstelling te verbeteren. "Laten we onze krachten bundelen en de beste zorg ooit bieden aan onze patiënten! Laten we stoppen met politieke spelletjes en ons richten op waar het echt om draait: goede zorg!"


De rest van de Raad van Toezicht stemde in met dit verfrissende voorstel en besefte dat ze meer hadden aan tante Ria's inzichten dan aan hun eigen machtsspelletjes.


En zo werd de crisis tussen de Bestuurder en de Raad van Toezicht opgelost, niet door (figuurlijke) vuistslagen of manipulatie, maar door de humor en wijsheid van een buitenstaander die het licht in de duisternis bracht.


En de zorginstelling? Die bloeide op onder het leiderschap van de Bestuurder en de ondersteuning door de Raad van Toezicht, met tante Ria als de onwaarschijnlijke, maar welgekomen vredestichter.


Want soms, als de neuzen uit de lucht worden gehaald en een beetje humor in het leven wordt toegelaten, kunnen zelfs de meest complexe crisissen worden ontward. En laten we eerlijk zijn, in de wereld van zorginstellingen kan een flinke dosis humor geen kwaad!


En tante Ria? Inmiddels nuchter afrondend bij Ons Zorglandia en bijna onderweg naar een volgende klus als Bestuurssecretaris.


Daarom: blijf lachen en blijf wijze buitenstaanders omarmen.


Met een knipoog, Dr Hildegard van Lingen

45 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Basta!

Tom Poes verzint een list Op kerstavond heerste er veel onrust op slot Bommelstein. Heer Bommel, omringd door opgestapelde documenten, onafgewerkte plannen en chaotische aantekeningen in de bibliothee

Basta!

Elegie: in RvT of RvC alsjeblieft geen politici! In toezichtsraden, politici nogal hoog verheven, Een enkeling uitgezonderd, is de maat niet even. Het (oude) netwerk als sleutel, niet altijd een zegen

Basta!

Integriteitskwesties en een tapijt Tante Ria, de onverschrokken tijdelijke bestuurssecretaris van de landelijke GGZ-instelling. De Ware Geest, bleek weer eens haar gewicht in goud waard te zijn toen e

1 Comment


Bas Kloppenborg
Bas Kloppenborg
Aug 30, 2023

Humor idd .. en op zijn tijd relativeren en fouten omarmen als een mogelijkheid om van te leren. Zoals Benjamin Zander beschrijft in zijn boek 'Radiating Possibility': "als er iets niet goed gaat, durf uit te schreeuwen: "How fascinating!, another opportunity to learn!" 😄

Like
bottom of page