top of page
Zoeken

Basta!

Geld kost tijd


Nee, dit is geen verschrijving. Geld kost tijd. Een miljonair zei eens: geld betekent helemaal niets. Dat voel je pas als je miljonair bent.


Er is maar een klein staatje dat de relativiteit van rijkdom inziet en dat is Bhutan. Gelegen in de oostelijke Himalayas herbergt dit koninkrijk een half tot twee miljoen mensen. Het exacte aantal is onbekend. Officieel is het een zeer arm land met een bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking van 423 dollar per jaar. Maar in dit land heeft niemand honger en is niemand werkeloos. Mensen zijn ontspannen en gelukkig. Het overheidsbeleid is gebaseerd op het bruto binnenlands geluk! De Bhutanezen hadden al veel eerder dan wij door dat ongeremde groei niet kan zonder enorme schade toe te brengen. Bhutan kent vier pijlers: goed bestuur, instandhouden van beschermen van natuur en milieu en economische ontwikkeling. Raakt u nu zo geïnteresseerd dat u naar Bhutan toe wil moet ik u teleurstellen: slechts 5000 toeristen per jaar mogen Bhutan in. Daar zou menig Venetiaan van dromen. En Bhutan kent pas sinds 1999 tv en de mensen wonen grotendeels op het platteland. Hoe anders dan bij ons waar in Amsterdam ontmoediging voor toeristen beleid is door de overlast, we verdrinken in de tv zenders waarop het steeds moeilijker is iets fatsoenlijks te vinden en de stad schijnt the place to be te zijn.


In de Verenigde Staten ligt alles veel hoger dan bij ons. Het consumptieniveau ligt dertig procent hoger en de werktijd ook. Wel is het vaak niet voldoende om één baan te hebben waardoor bijvoorbeeld ouders weer minder tijd hebben om voor hun kinderen te zorgen. Er is dan ook een bloeiende tak van kleine bedrijven die de kinderen van school halen, de hond én de auto wassen, en de tuin bij te houden.


Wat een armoede! In die zin is een onderzoek onder ruim 6000 terminale patiënten in de Verenigde Staten zo ontluisterend. Aan hen werd gevraagd waar ze het meeste spijt van hadden. Collectief was dat dat ze te weinig tijd aan hun dierbaren hadden besteed. En veel te hard hadden gewerkt.


Steve Jobs kan aan deze categorie worden toegevoegd. Vlak voordat hij overleed op 56-jarige leeftijd zei hij het volgende: Ik heb het toppunt van succes bereikt. In de ogen van anderen is mijn leven een succes. Maar ik heb nauwelijks vreugde gekend, rijkdom is een feit geworden. Je kunt overal mensen voor inhuren maar niet om je ziekte te dragen. Dezelfde tijd wordt aangegeven door een horloge van 30 of van 300 en de weg is hetzelfde in een auto van 25.000 als in een van 100.000. Leer uw kinderen om gelukkig te zijn.


Als we geen tijd nemen om te rusten, neemt de tijd onze rust weg!

46 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Basta!

Tom Poes verzint een list Op kerstavond heerste er veel onrust op slot Bommelstein. Heer Bommel, omringd door opgestapelde documenten, onafgewerkte plannen en chaotische aantekeningen in de bibliothee

Basta!

Elegie: in RvT of RvC alsjeblieft geen politici! In toezichtsraden, politici nogal hoog verheven, Een enkeling uitgezonderd, is de maat niet even. Het (oude) netwerk als sleutel, niet altijd een zegen

Basta!

Integriteitskwesties en een tapijt Tante Ria, de onverschrokken tijdelijke bestuurssecretaris van de landelijke GGZ-instelling. De Ware Geest, bleek weer eens haar gewicht in goud waard te zijn toen e

bottom of page